υπηρεσιεσ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μεταλλικά χωρίς φωτισμό

Γράμματα ή σχήματα από λαμαρίνα γαλβανιζέ ή ανοξείδωτο σε οποιαδήποτε διάσταση χωρίς εσωτερικό φωτισμό.

Μεταλλικά γράμματα κρυφού φωτισμού

Γράμματα ή σχήματα από λαμαρίνα γαλβανιζέ ή ανοξείδωτο σε οποιαδήποτε διάσταση, με φωτισμό διαχεόμενο στην πλάτη του γράμματος.

Μεταλλοπλαστικά γράμματα κουτιαστά

Γράμματα ή σχήματα με πρόσοψη από plexiglass, εσωτερικά φωτισμό, (σόκορο) από λαμαρίνα γαλβανιζέ ή  ανοξείδωτο & πλάτη μεταλλική.

Μεταλλοπλαστικά γράμματα
ανοικτού/κρυφού

Γράμματα ή σχήματα με πρόσοψη από plexiglass, εσωτερικά φωτισμό, περιμετρικά (σόκορο) από λαμαρίνα γαλβανιζέ ή ανοξείδωτο  και φωτισμό διαχεόμενο στην πλάτη του γράμματος.

Πλαστικά γράμματα plexiglass κουτιαστά

Γράμματα ή σχήματα από εξ ολόκληρου από ακρυλικό υλικό, όψη και σόκορο από plexiglass, εσωτερικά φωτισμό & πλάτη μεταλλική.
Τα ανάγλυφα γράμματα μπορούν να επενδυθούν με αυτοκόλλητα βινύλια αλλά και να βαφτούν σε μια μεγάλη γκάμα χρωμάτων (RAL αποχρώσεις).